MIHAILO MARKOVIĆ I ALEKSANDAR PRNJAT O CRKVI I PATERNALIZMU: POLEMIKA I NJENI ODJECI

Aleksandar Ćuković

Apstrakt


Ovaj rad se bavi polemikom Mihaila Markovića i Aleksandra Prnjata o crkvi i paternalizmu, kao i nastankom i značenjem pojma jezičko-ekspresivni paternalizam, koji je po prvi put u teoriju uveo profesor Prnjat baš u polemici sa profesorom Markovićem.

Ključne reči


Mihailo Marković, Aleksandar Prnjat, paternalizam, jezičko-ek- spresivni paternalizam, filozofija, kritičko mišljenje, crkva

Reference


Aprcović, Boriša, 2015, „Polemike Aleksandra Prnjata“, Religija i tolerancija, vol. 8, br. 23;

Ćuković, Aleksandar, 2014, „Aleksandar Prnjat o jezičko-ekspresivnom paternalizmu“, Glasnik za društvene nauke, broj 5;

Ćuković, Aleksandar, 2015, Konture horizonta, Jumedia Mont, Podgorica;

Ćuković, Aleksandar, 2013, „Partijski sistem Bosne i Hercegovine“; Socioeconomica; Novi Pazar;

Đoković, Ivana, 2011, „Denis Tompson o paternalizmu“; Kultura, broj 133;

Marković, Mihailo, 2009, „Paternalizam i kritika odgovor Aleksandru Prnjatu“, Filozofija i društvo, vol. 20, br. 1;

Marković, Mihailo, 2002, „Filozofija kao način života“, Književnost, 4–5-6; Pavle Milenković, „Filozofija kao način ivota: razgovor sa Mihailom Markovićem“, Teme, 3, 2002;

Mićić, Stefan, 2014, „Znanje i vera: Polemika između Aleksandra Prnjata i Zorana Kinđića“, Akademska reč, 2;

Prnjat, Aleksandar, 2008, „Crkva i paternalizam odgovor Mihailu Markoviću“, Filozofija i društvo, vol. 19, br. 2;

Prnjat, Aleksandar, 2009 „O jezičko-ekspresivnom paternalizmu replika Mihailu Markoviću“, Filozofija i društvo, vol. 20, br. 3;

Prnjat, Aleksandar, 2000, „Zapis o crkvi“, Književnost; 55 (79) Beograd;

Romić, Bojana, 2012, „Polemike u srpskoj filozofiji“, Kultura, br. 134;

Ratković M., Grubić G., Marković J., 2012, „Etnics in public relations“, International journal of economics and law Vol.2, No.6; Novi Sad;

Savčić, Nina, 2013, „Strategije popularne kulture (ekspresivizacija-čest mehanizam u građenju naslova)“, Socioeconomica; Novi Pazar;

Vasić, Slobodan, 2012, „Razmatranje religijske tolerancije u savremenoj srpskoj filozofskoj i društvenoj misli“; Kultura, br. 134;


Ceo tekst: Bez naslova

Povratni linkovi

  • Trenutno nema povratnih linkova