ТРАНСФОРМАЦИЈЕ РЕЛИГИЈСКОГ ИДЕНТИТЕTА У САВРЕМЕНОМ ДОБУ

Бојана Вукојевић

Apstrakt


У овом раду ће бити сагледан један од идентитета који заокупља посебну пажњу научника већ два вијека, а то је религијски идентитет. Тачније, у раду ће бити сагледане његове трансформације које је претрпио заједно са крупним друштвеним промјенама, а о којима говоре неки од најпознатијих социолога религије: Питер Бергер, Грејс Дејви, Ајлин Баркер, Стив Брус, Зорица Кубурић, Ђуро Шушњић, Иван Цвитковић и други. Процеси модернизације и рационализације који су захватили „колијевку цивилизације“ дуго су се у научним круговима посматрали као процеси који ће довести до нестанка религије (теорије секуларизације). Најављиван је крах религије као опсјене која вјернике наводи на страх од непознатог и другачијег, као и на идентификацију и јединство са сличним. Након што је Други свјетски рат расплинуо већину илузија о рационализацији, хуманизацији и нестанку религија, које би проистекле из технолошке унапријеђености, десило се да је у већини свијета ојачала идентификација са религијским заједницама. Технолошки развој, узлет капитализма и други очекивани друштвени процеси, довели су ипак до јачања религије (теорије десекуларизације). Оно што су теоретичари крајем 20. вијека могли да утврде сигурно јесте да је религијски идентитет доживио и да и даље доживљава трансформације: развија се лична духовност, настају нови религијски покрети, долази до одвајања црквене религиозности, као и до настанка грађанских религија. Овај рад ће пружити преглед најважнијих трансформација религијског идентитета и тако још једном указати на то да је постмодерност (или касна модерност) стање које итекако ремети све социолошке дефиниције.

Ključne reči


идентитет, секуларизација, религиозност, плурализам ре- лигија, нови религијски покрети

Ceo tekst: PDF

Povratni linkovi

  • Trenutno nema povratnih linkova